Het laatste nieuws

Woensdagavond 5 oktober vertrekken er weer één vrachtwagen met 2 chauffeurs en een personenwagen met 4 passagiers naar Wrocław, waar we vier tehuizen zullen bezoeken. Helaas zijn er niet genoeg goederen om twee vrachtwagens te laden; de inbreng de afgelopen maanden is minder geweest dan voorheen.
De nood is er niet minder om: het Moeder en Kind Huis heeft zich ontfermd over de opvang van plm. 160 Oekraïense vluchtelingen en heeft dringend kleding nodig.

Hoewel de inkomsten uit particuliere giften zijn achtergebleven, zijn we dankzij genereuze giften van de Stichting Het Graalhuis uit Zoeterwoude en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Voorschoten in staat dit transport te realiseren. Dank daarvoor!!

Ondanks vele pogingen is het ons niet gelukt om meer tehuizen in Łódź te vinden; omdat het transport voor twee huizen met één vrachtwagen niet efficiënt is, heeft het bestuur besloten niet meer naar Łódź te gaan. We focussen ons nu volledig op de vijf tehuizen in Wrocław.

20 september 2022

Uw oude kleding goed gebruikt

Heeft u gebruikte kleding en schoenen die nog goed draagbaar zijn?
De bewoners van de tehuizen in Polen hebben dringend behoefte aan heren-, dames- en kinderkleding. Ook andere hulpgoederen zijn welkom!

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of we ook kleding e.d. kunnen ophalen. Helaas, die service kunnen wij niet bieden. Wij beschikken niet over geschikte transportmiddelen en het zou onze vrijwilligers teveel tijd en geld kosten.

U kunt u elke dinsdagavond tussen 19.00-20.00 uur terecht bij ons inzamelingspunt in Voorschoten, Overslagstraat 1. We zien u graag!

Kleding?? Graag!! Afval en troep?? In uw eigen vuilcontainer!!

Gelukkig wordt de meeste kleding schoon (soms zelf gevouwen en gestreken!) bij ons afgeleverd en kunnen we de kleding snel uitsorteren voor de tehuizen. Helaas krijgen we steeds vaker vuile, stinkende, ongewassen, kapotte kleding en spullen waar de tehuizen in Polen niets aan hebben, zoals prullaria, speelgoed, knuffels, bloemenvazen, medicijnen, meubilair e.d.
Ook zien we steeds vaker dat er dinsdagavond vóór 19:00 uur al zakken en dozen voor de deur van het magazijn zijn neergezet. Meestal is dit rommel die we niet kunnen gebruiken. Gevolg is dat onze vrijwilligers zakken afval mee naar huis moeten nemen, we minstens één maal per maand grofvuil moeten bestellen en de vrijwilligers die de spullen uitzoeken er niet gemotiveerder door worden.
We hebben dan ook besloten dat wij zakken/dozen die voor de deur worden gezet, ongeopend gaan afvoeren. Ook zullen wij u gaan vragen wat u precies komt brengen. Als wij het niet kunnen gebruiken, vragen wij u het weer mee naar huis te nemen.
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregelen.

De Club van Polen

De Club van Polen in Voorschoten zamelt kleding en andere onmisbare goederen in voor tehuizen in één van de armste streken van Polen. De bewoners leven in erbarmelijke omstandigheden en kunnen onze hulp goed gebruiken.

Wij zijn een kleine, doeltreffende organisatie en werken zonder subsidies. Onze vrijwilligers begeleiden zelf het transport naar Polen en de verspreiding over de tehuizen. Zo waarborgen wij dat de hulpgoederen op de juiste plek terechtkomen.

De tehuizen

De tehuizen die wij ondersteunen liggen in de buurt van Wrocław, in het zuiden van Polen. Ze zijn zeer divers: een blijf-van-mijn-lijf huis, een opvanghuis voor moeder en kind, twee mannentehuizen en een revalidatiecentrum voor kinderen.

Overig nieuws:

  • Mede dankzij de vele giften en toezeggingen die wij ontvangen hebben is de begroting voor 2022 sluitend opgesteld. De begroting is hier te lezen.
  • Tijdens de bestuursvergadering van 15 maart is de Balans en Resultatenrekening over 2021 goedgekeurd. Dankzij de vele giften die wij in 2021 mochten ontvangen, hebben wij het jaar met een positief resultaat kunnen afsluiten. Je vindt het overzicht hier.
  • Ook op Facebook kun je ons volgen: klik hier.

Transport 20-23 april weer succesvol!

Woensdagavond 20 april vertrokken twee vrachtwagens en een personenauto vanaf de Overslagstraat naar Łódź; een rit van ruim 1.100 km. Donderdag kwamen we rond 13:00 uur bij het mannenhuis, waar zo’n 80 mannen wonen. De volgende dag konden we de wagens lossen bij het grote mannenhuis, met plm. 180 bewoners.
Het verslag van de reis vindt je hier.