Ons Beleidsplan voor de jaren 2020 – 2022 vindt u hier:

Beleidsplan 2020 – 2022


De balans en het resultatenoverzicht over het boekjaar 2020 vindt u hier:

Balans en resultaten 2020


Dankzij de giften die wij ontvangen en de gulle donaties van de Stichting Graalhuis en de eigenaar van de kelder die wij huren, is het gelukt de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. Opgemerkt moet worden dat wij daarbij wel gaan interen op ons vermogen.

De begroting vindt u hier:

Begroting CvP 2021