Ons Beleidsplan voor de jaren 2020 – 2022 vindt u hier:

Beleidsplan 2020 – 2022


De balans en het resultatenoverzicht over het boekjaar 2019 vindt u hier:

Balans en resultaat 2019


Dankzij de vele giften die wij ontvangen en de gulle donaties van de firma Hertz (huur personenbus), de Stichting Graalhuis en de eigenaar van de kelder die wij huren, is het weer gelukt de begroting voor 2020 sluitend te krijgen.

De begroting vindt u hier:

Begroting 2020