Ons Beleidsplan voor de jaren 2020 – 2022 vindt u hier:

Beleidsplan 2020 – 2022


De balans en het resultatenoverzicht over het boekjaar 2021 vindt u hier:

Balans en Resultaten 2021


Dankzij de vele giften die wij dit jaar hebben ontvangen en de gulle donaties van de Stichting Graalhuis, de Protestantse Kerk van Voorschoten, de Pelgrimshoeve uit Zoetermeer en de eigenaar van de kelder die wij huren, is het gelukt de begroting voor 2022 sluitend te krijgen.

De begroting vindt u hier:

Begroting 2022